telefon: 

e-mail: 
585 757 611

info@sbdolomouc.cz
          adresa:  Stavební bytové družstvo Olomouc
U kovárny 540/44, Neředín
779 00 Olomouc
Datová schránka: trk4c29

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, spisová značka: oddíl Dr XXII, vložka 396
ÚŘEDNÍ DNY

PONDĚLÍ  7:00-11:30 12:30-16:00

ČTVRTEK 7:00-11:30 12:30-17:00

Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon") je možné učinit buď prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti na adrese ZDE nebo u příslušné osoby:

JUDr. Tomáše Klimka, Ph.D., advokáta, sídlem Novosadský dvůr 765/6, 779 00 Olomouc těmito způsoby:

• prostřednictvím e-mailu na adresu klimek.judr@seznam.cz,
• v listinné podobě zasláním na adresu JUDr. Tomáše Klimka, Ph.D., advokáta,
  sídlem Novosadský dvůr 765/6, 779 00 Olomouc v obálce označené Oznámení,
• telefonicky na čísle +420 775 715 254 a to každé pracovní pondělí od 12:30 hod do 16:00 hod
  a každý pracovní čtvrtek od 08:00 hod do 11:30 hod,
• osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

SBD Olomouc ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) Zákona oznamuje, že vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vnitřní oznamovací systém SBD Olomouc je tedy určen jen pro jeho zaměstnance , dobrovolníky a stážisty.


Vybraná telefonní čísla (kontakty přímo na zaměstnance jsou níže):
 • spojovatelka, podatelna (ekonomický úsek): 
 • 585 757 611
 • sekretariát (úsek vedoucí organizace): 
 • 585 757 663
 • správa klientů (úsek vedoucí organizace): 
 • 585 757 665, 585 757 667, 585 757 610
 • evidence osob, členů (úsek vedoucí organizace): 
 • 585 757 641
 • dispečink (technický úsek): 
 • 585 757 661
 • energetika (technický úsek): 
 • 585 757 612
 • revize (technický úsek): 
 • 585 757 643
 • předpisy měsíčních/ročních úhrad (ekonomický úsek): 
 • 585 757 629, 585 757 617
 • evidence pohledávek, vyúčtování služeb (ekonomický úsek): 
 • 585 757 621, 585 757 616, 585 757 639
 • finanční účtárna (ekonomický úsek): 
 • 585 757 626
 • finanční účtárna - SVJ (ekonomický úsek): 
 • 585 757 613, 585 757 623, 585 757 633, 585 757 644, 585 757 662
 • finanční účtárna - mzdy, DPP (ekonomický úsek): 
 • 585 757 628, 585 757 625

  Prostřednictvím provolby je možné dovolat se přímo na příslušné zaměstnance družstva.
  Kontakty na zaměstnance (zvolte úsek nebo jméno zaměstnance)Jméno zaměstnance:  
          Rozhodnete-li se pro osobní návštěvu, očekáváme Vás v administrativní budově družstva.
          Nejlépe se Vám můžeme věnovat v úředních dnech
  Pohled na sídlo SBD Olomouc Ukázat sídlo SBD Olomouc na mapě