V rámci kompletního zajištění ustavující schůze společenství vlastníků nabízíme:
 • text zákona číslo 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění a s vyznačením změn tohoto zákona, dokumentujícím jeho vývoj v čase,
 • vzorové stanovy společenství vlastníků vydané nařízením vlády číslo 371/2004 Sb., které nahrazují stanovy vydané nařízením vlády číslo 322/2000 Sb. Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. platným od 1.1.2014 bylo nařízení vlády 371/2004 Sb. ZRUŠENO,
 • vytvoření oznámení o konání schůze se standardním nebo dodaným textem,
 • rozeslání oznámení o konání schůze dle aktuálního stavu evidovaného katastrem nemovitostí, zajištění LV,
 • prezenční listinu,
 • hlasovací lístky k jednotlivým bodům dle programu,
 • zajištění přítomnosti notáře,
 • prostory (místnost) pro konání schůze,
 • osobu řídící schůzi,
 • osobu pro prezenci a sčítání hlasů,
 • zajištění všech potřebných listin na katastrální úřadě,
 • veškeré úkony spojené se zápisem do rejstříku společenství vlastníků (obdoba obchodního rejstříku).

Je možno zvolit i téměř libovolnou omezenou kombinaci nabízených služeb.

Výše uvedené činnosti společenstvím vlastníků zajišťujeme i v případech, kdy se nejedná o ustavující schůzi a společenství vlastníků nás o ně požádá.