Stavební bytové družstvo Olomouc vzniklo sloučením osmi družstev ke dni 1. července 1980.

Původními družstvy byla:
  • SBD národních podniků Olomouc
  • SBD Haná Olomouc
  • SBD ČSD Olomouc
  • SBD Olomouc – venkov se sídlem v Dolanech
  • SBD Sigma v Olomouci - Lutíně
  • SBD Moravia Mariánské Údolí
  • SBD stavebních organizací Olomouc
  • Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Olomouci
Nově vzniklá organizace obhospodařovala více než 13 500 bytů a 1 500 garáží.

V roce 1995 došlo v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., § 29, o vlastnictví bytů, k vyčlenění části domů z SBD Olomouc.
Od té doby až do současnosti spravujeme více než 10 000 bytů a 1 200 garáží v družstevním i v osobním vlastnictví v Olomouci a přilehlých městech a obcích.

V roce 2000 byla dokončena rekonstrukce administrativní budovy, čímž bylo umožněno umístit všechna pracoviště do jedné budovy.
Pohled na budovu před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí
Pohled na budovu po rekonstrukci
Nyní