Zřízena podle usnesení představenstva č. 52.2/2013 ze dne 30. dubna 2013.

DatumDokument
30-09-2019 Pozvánka na náhradní shromáždění delegátů konané 17.června 2019
12-07-2018 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 21. června 2018
05-06-2018 Seznam domů se zvolenými delegáty
04-06-2018 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 21. června 2018
15-03-2018 Jednotný termín voleb delegátů
01-09-2017 Ukončení provozu pokladny SBD Olomouc k 31.12.2017.
04-07-2017 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 20. června 2017
01-06-2017 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 20. června 2017
30-11-2016 Pravidla pro správu objektu č. p. 698, kat. území Neředín, obec Olomouc
07-07-2016 Usnesení ze Shromáždění delegátů konaného 23. června 2016
14-06-2016 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 23. června 2016
09-09-2015 Výplata vypořádacího podílu při vystoupení nebydlícího člena z družstva
13-07-2015 Usnesení ze Shromáždění delegátů konaného 25. června 2015
09-06-2015 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 25. června 2015
17-03-2015 Seznam samospráv, kde nebyl zvolen delegát
18-08-2014 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 26. června 2014
27-06-2014 Stanovy platné od 27.6.2014
05-06-2014 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 26. června 2014
10-09-2013 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 9. září 2013
10-08-2013 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 9. září 2013