Stavební bytové družstvo Olomouc
U kovárny 540/44, Neředín
779 00 Olomouc
IČ 00090816, DIČ CZ00090816
Datová schránka: trk4c29

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka: oddíl Dr XXII, vložka 396

Stavební bytové družstvo Olomouc je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem:

  1. zajišťování bytových a s bydlením souvisejících potřeb členů družstva - nájemců družstevních bytů,
  2. spravování, popř. provozování nebytových prostorů a garáží ve vlastnictví družstva (dále jen nebytové prostory),
  3. provozování obdobných činností ad 1., 2. na smluvním základě ve prospěch členů družstva - vlastníků bytů (nebytových prostorů) a nečlenů družstva - vlastníků bytů (nebytových prostorů).
Hlavním posláním družstva je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Bytový fond spravovaný Stavebním bytovým družstvem je lokalizován v Olomouci a přilehlých obcích.

Statutární orgán - představenstvo:Kontrolní komise:
Předseda PhDr. Fiala František Předseda Nezhyba Petr
Místopředseda JUDr. Koňařík Libor Místopředsedkyně Beilová Irena
Členové JUDr. John Pavel Členové Štefančíková Eva
Kováříková Mária
Mgr. Vávra Aleš, Ph.D.
Volby proběhly 21. června 2018 Volby proběhly 17. června 2021

Z historie SBD Olomouc