Formulář pro nahlášení pojistné události 202407160090
Základní údaje
Jméno a příjmení:
Adresa:
Adresa pro korespondenci:
Telefon:
Poškozené prostory: byt: společné prostory:
Případné vyčíslení škody zaslat na účet číslo:
  poštovní poukázkou
Poškozený
Datum vzniku:
Adresa místa vzniku:
Bližší určení místa (např.: byt č. 15):
Příčina vzniku (např.: prasklá stupačka):
Popis poškozených a zničených věcí
(např.: zničená bílá malba v obývacím pokoji):
Poznámka
Při okamžité opravě zničeného místa nebo věci je možné dodat fakturu.
Pro rychlejší vyřízení škodné události je možno připojit max. 10 případných fotografií postižených míst a věcí:
Soubor:   (max. 1 MB)