V rámci kompletního zajištění ustavující schůze společenství vlastníků nabízíme:
  • sepsání návrhu stanov společenství vlastníků (nařízení vlády číslo č. 371/2004 Sb., kterým byly vydány vzorové stanovy, bylo zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, platným od 1.1.2014 zrušeno),
  • vytvoření oznámení o konání schůze se standardním nebo dodaným textem,
  • rozeslání oznámení o konání schůze dle aktuálního stavu evidovaného katastrem nemovitostí,
  • prezenční listinu,
  • zajištění přítomnosti notáře,
  • prostory (místnost) pro konání schůze,
  • osobu řídící schůzi,
  • osobu pro prezenci a sčítání hlasů,
  • zajištění všech potřebných listin na katastrální úřadě,
  • veškeré úkony spojené se zápisem do rejstříku společenství vlastníků (obdoba obchodního rejstříku).

Je možno zvolit i téměř libovolnou omezenou kombinaci nabízených služeb.

Výše uvedené činnosti společenstvím vlastníků zajišťujeme i v případech, kdy se nejedná o ustavující schůzi a společenství vlastníků nás o ně požádá.