Nejčastější otázky a odpovědi.

Otázka: Jsou družstevní byty pojištěny nebo si je musí pojistit družstevník sám?
Odpověď: Domy ve vlastnictví nebo ve správě SBD Olomouc jsou zahrnuty do Rámcové pojistné smlouvy, kterou uzavírá Svaz českých a moravských bytových družstev s Kooperativou, pojišťovnou, a. s. Naše družstvo se jako člen SČMBD k této smlouvě každoročně přihlašuje. Ve smlouvě je zakotveno, že lze pojistit i fyzické a právnické osoby ve správě – což znamená, že i vlastníky bytů. Tato pojistka pojišťuje dům (vč. bytů a nebytových prostor) jako takový, tzn. stavbu, nikoliv vnitřní vybavení v bytě. Pro tento účel se sjednává pojištění domácnosti. Není tedy nutné, aby si družstevníci nebo vlastníci bytů sami znovu pojišťovali byt jako stavbu, stačí pojištění domácnosti.

Otázka: A jak je to s pojištěním bytů převedených do vlastnictví, kde vzniklo společenství vlastníků?
Odpověď: Pokud má společenství vlastníků uzavřenou smlouvu o správě s SBD Olomouc a společenství výslovně nepožadovalo ze smlouvy vypustit část týkající se pojištění, což je ale vzhledem k výhodnosti takového pojištění nepravděpodobné, pak se i na Vás vztahuje pojištění popsané v předchozí odpovědi.