Zřízena podle usnesení představenstva č. 52.2/2013 ze dne 30. dubna 2013.

DatumDokument
01-06-2021 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané dne 17. června 2021
06-10-2020 Pozvánka na náhradní shromáždění delegátů konané dne 22. října 2020
08-09-2020 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané dne 1. října 2020
15-05-2020 COVID 19 - fungování BD a SVJ (způsoby rozhodování, funkční období orgánů).
05-05-2020 Na základě usnesení představenstva č.43/2020 ze dne 28.04.2020 představenstvo schvaluje, že shromáždění delegátů za rok 2020 se bude konat v termínu 01. 10. 2020.
10-12-2019 SBD Olomouc na shromáždění delegátů ze dne 18. 12. 1998 přijalo pod usnesením číslo 6. závazek garantovat všem členům SBD převod bytu do vlastnictví bez ohledu na promlčecí lhůty.
21-11-2019 Usnesení z náhradního Shromáždění delegátů konaného 17. října 2019
30-09-2019 Pozvánka na náhradní shromáždění delegátů konané 17.června 2019
12-07-2018 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 21. června 2018
05-06-2018 Seznam domů se zvolenými delegáty
04-06-2018 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 21. června 2018
15-03-2018 Jednotný termín voleb delegátů
01-09-2017 Ukončení provozu pokladny SBD Olomouc k 31.12.2017.
04-07-2017 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 20. června 2017
01-06-2017 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 20. června 2017
30-11-2016 Pravidla pro správu objektu č. p. 698, kat. území Neředín, obec Olomouc
07-07-2016 Usnesení ze Shromáždění delegátů konaného 23. června 2016
14-06-2016 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 23. června 2016
09-09-2015 Výplata vypořádacího podílu při vystoupení nebydlícího člena z družstva
13-07-2015 Usnesení ze Shromáždění delegátů konaného 25. června 2015
09-06-2015 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 25. června 2015
17-03-2015 Seznam samospráv, kde nebyl zvolen delegát
18-08-2014 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 26. června 2014
27-06-2014 Stanovy platné od 27.6.2014
05-06-2014 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 26. června 2014
10-09-2013 Usnesení ze Shromáždění delegátů konané 9. září 2013
10-08-2013 Pozvánka na Shromáždění delegátů konané 9. září 2013