Poskytované služby:
Zajištětí dodávek energií a služeb  
Sledování a objednávání revizí
Drobná údržba
Předpis nájemného
Evidence o jednotkách
Vyúčtování služeb
Evidence naměřených hodnot
Evidence a vymáhání nedoplatků
Pojištění nemovitosti
Účetnictví
Vyúčtování hospodaření domu
Plán oprav domu
Archivace dokladů a dokumentací
Další služby
 
Počet bytů: E-mail: