Stavební bytové družstvo Olomouc zajišťuje pojištění nemovitosti na základě
RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY (pojistný certifikát) uzavřené mezi Svazem českých a moravských bytových družstev a Kooperativou, pojišťovnou a.s.

Druhy uzavíraného pojištění:

 1. All risk, upraveno pojistnými podmínkami P-100/14 a P-700/14
 2. Pojištění odpovědnosti za újmu, upraveno pojistnými podmínkami P-600/14
  Zátěky jsou pojišťovnou brány jako odpovědnost za újmu.
 3. Vandalismus, upraveno pojistnými podmínkami P-200/14
 4. Vandalismus – sprejerství
 5. Opláštění budov – vyklování
 6. Pojištění pro případ odcizení – stavební součásti a příslušenství budov
 7. Pojištění pro případ odcizení – věci ve společných prostorách
 8. Pojištění „nepřímého úderu blesku“

Pojištění nezahrnuje (výluka z pojištění):

 1. poškození, zničení nebo ztrátu pojištěné věci zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním pojištěné věci třetí osobou,
 2. při poškození nebo zničení zábranných prostředků (zámky, mříže, rolety, čidla, snímače, hlásiče, schránky, trezory, bezpečnostní zavazadla apod.) nevzniká právo na plnění pojistitele za škody způsobené na sklech výloh, včetně nalepených neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb a jiné výzdoby na těchto sklech.

Veškeré pojistné události hlaste paní Vendule Foltinové, ekonomické a daňové referentce. K nahlášení pojistné události můžete rovněž využít tento formulář.

Můžete si sami orientačně spočítat pojištění Vašeho domu. Stačí Vám k tomu pouze znát velikosti bytů v domě.